Wednesday, 16 May 2012

refleksi lecture maker


Minggu ini saya mempelajari perisian yang baru iaitu penggunaan lecture maker. Perisian ini adalah perisian yang terbaru saya mengenalinya.  Setelah mempelajari serba sedikit mengenai penggunaan lecture maker ini, saya dapati bahawa lecture maker ini amat berguna untuk membantu guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Lecture maker ini lebih kurang sama dengan powerpoint tetapi penggunaan lecture maker boleh menghasilkan nota dan isi pelajaran yang lebih menarik dan cantik sekaligus memgurangkan kebosanan para pelajar ketika proses pengajaran berlaku kerana pengajaran itu disampaikan dalam bentuk yang pelbagai.

Aplikasi lecture maker merupakan satu jenis media pengajaran yang digunakan untuk menyediakan bahan pembentangan atau penyampaian yang lebih berkesan selaras dengan matlamat Malaysia melahirkan generasi cerdik dan cerdas serta celik penggunaan teknologi. Perkara yan menarik mengenai penggunaan lecture maker adalah ia mampu dijadikan sebagai satu perisaian untuk menyimpan bahan pengajaran yang memudahkan guru dalam proses pengajaran. Selain itu, lecture maker merupakan aplikasi yang amat interaktif dan serba guna sebagai alat bantu mengajar yang menekankan perlaksanaan integrasi ICT dalam bidang pendidikan di sekolah sekaligus mampu melahirkan generasi Y yang berfikiran kreaktif dan kritis dengan penggunaan media pengajaran yang menarik.

Penggunaan lecture maker boleh menaik tarafkan kaedah pengajaran yang tradisional kepada yang lebih moden supaya pendidikan di negara ini setanding pendidikan di negara luar.

Di sini saya sertakan gambar dan video pengenalan lecture maker dan cara penggunaan lecture maker


~Fiena12~

No comments:

Post a Comment